Blog > Komentarze do wpisu
#2. List otwarty do Rektora Politechniki Wrocławskiej.

totalizator2006@gazeta.pl                               Łódź, 2007-01-06

Dane osobowe do wiadomości

Rektora

Politechniki Wrocławskiej

Jego Magnificencja

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Luty

Rektor

Politechniki Wrocławskiej

 

LIST OTWARTY

Szanowny Panie Rektorze,

W dniu 30 listopada 2006 przedłożyłem panu Prof. Tadeuszowi Więckowskiemu, Prorektorowi ds. Współpracy z Gospodarką i Badań Politechniki Wrocławskiej, list w sprawie byłego pracownika Państwa Uczelni dr Jana Pająka, a także pokrótce omówiłem zamieszczone w tym liście problemy.

W trakcie wspomnianej rozmowy Prof. Więckowski rozważał przekazanie mojego listu Dziekanowi Wydziału Mechanicznego w celu dokonania oceny merytorycznej przedstawionych przeze mnie uwag dotyczących trzech publikacji dr Jana Pająka. Dotychczas nie otrzymałem żadnej informacji, aby w tej sprawie podjęto jakąkolwiek decyzję.

Prace dr Pająka są w swojej tematyce pionierskie i trudno będzie nawet ekspertowi w zakresie magnetyzmu wypowiedzieć się jednoznacznie na temat ich wartości naukowej oraz technicznej. Wydaje mi się koniecznym spojrzenie na problem przez pryzmat wszystkich trzech publikacji, uwzględniając również aspekty pozanaukowe.

Uważam, że praca [3] jest pełnym zaprzeczeniem „portretu psychologicznego” dr Pająka, jaki można ustalić w oparciu o dwie pierwsze prace. Sądzę, że w ocenie tej należy także uwzględnić cały przebieg dalszej „kariery” „Jana Pająka”.

W uzupełnieniu do wcześniejszych argumentów, chciałbym zwrócić uwagę na fragment zamieszczony w publikacji [2]: „Przedstawiona budowa statku jest ponadto jedyną, jaka spełnia wszystkie wymagania narzucone przez zasady lotu, stabilizacji, manewru, obserwacji dla potrzeb kierowania lotem i łączenia”. W kontekście powyższego fragmentu, zaskakujące musi być wprowadzenie dalszych „innowacji” w okresie zaledwie jednego roku, bez ich merytorycznego uzasadnienia.

Mam świadomość, że podjęcie decyzji o weryfikacji autentyczności dr Pająka jest trudne i niesie ze sobą ryzyko ośmieszenia się, zwłaszcza, gdy przedstawione argumenty nie są zupełnie oczywiste.

Dlatego zdecydowałem się nadać poprzedniemu pismu formę „listu otwartego”, z nadzieją, że list ten zainteresuje szersze środowisko naukowe oraz pobudzi dociekliwość wielu osób w zakresie przedstawionych problemów, a być może pozwoli na ustalenie nowych faktów. Treść tego listu zamierzam rozpowszechniać w sieci internetowej, m.in. na stronie:http://totalizator2006.blox.pl/html

Z wyrazami szacunku

totalizator2006@gazeta.pl

sobota, 06 stycznia 2007, totalizator2006

Polecane wpisy

  • #2B. List otwarty - ciąg dalszy.

     Zagłębiając się w przeszłość, dotarłem do trzech prac opublikowanych w polskich czasopismach: Pająk J. Teoria rozwoju napędów. Astronautyka, 5: 16-21, 197

  • #1. Cel tego bloga.

    Blog ten poświęcony jest „filozofii” Totalizmu oraz twórcy tej filozofii „Janowi Pająkowi”. Z Totalizmem zetknąłem się po raz pierwszy n