Blog > Komentarze do wpisu
#1. Cel tego bloga.

Blog ten poświęcony jest „filozofii” Totalizmu oraz twórcy tej filozofii „Janowi Pająkowi”.

Z Totalizmem zetknąłem się po raz pierwszy niemal równo dwa lata temu. Od tego czasu przebrnąłem długą drogę, próbując zrozumieć to niezwykle zagadkowe i pełne paradoksów zjawisko.

Jestem przekonany, że Totalizm niesie ze sobą poważne zagrożenie, którego rozmiar trudno obecnie przewidzieć. Istnieje szereg przesłanek, wskazujących że za autorem o nazwisku „Jan Pająk” kryje się szersza grupa osób. Przemawia za tym ogrom „dorobku naukowego” autora, a także wielojęzyczność stron internetowych Totalizmu, co przerasta możliwości edytorskie pojedynczej, niemal pozbawionej środków do życia osoby.

„Jan Pająk” podaje w swoim życiorysie, że jest absolwentem oraz byłym wieloletnim pracownikiem Politechniki Wrocławskiej.

Wykaz dostępnych stron Totalizmu, z których można sobie ponadto „nieodpłatnie” załadować do swojego komputera wielotomową monografię oraz inne prace „naukowe” „Jana Pająka”, znajduje się m.in. na stronie:

http://jan-pajak.com/menu.htm

Bliższa charakterystyka Totalizmu będzie tematem kolejnego wpisu, będącego jednocześnie Listem Otwartym do Rektora Politechniki Wrocławskiej.

Spośród wielu stron „towarzyszących” Totalizmowi, nie udało mi się dotrzeć do forum, które w sposób krytyczny oraz na serio potraktowały dyskusję nad Totalizmem.

Celem tego bloga jest wyjaśnienie genezy oraz wskazywanie zagrożeń, jakie niesie Totalizm. Mam nadzieję, że będą tutaj zaglądać oraz zabierać głos osoby, które zaniepokoił dotychczasowy „marsz” tej filozofii.

sobota, 06 stycznia 2007, totalizator2006

Polecane wpisy